LinkedIn Facebook Instagram Twitter

Tulevaisuuden ratkaisut

Voiman tuottamisen maailma muuttuu koko ajan – nyt syvemmältä kuin koskaan. Alan uutta maisemaa muokkaavat tiukemmat päästömääräykset, kestävä tapa toimia, pienempi hiilijalanjälki, vaihtoehtoisten polttoaineiden tutkiminen ja moni muu ajan ilmiö.

Varmistaaksemme resurssitehokkaan, luotettavan ja matalapäästöisen voiman tuottamisen myös tulevaisuudessa, me AGCO Powerilla emme tyydy vain seuraamaan viimeisimpiä trendejä. Me luomme niitä itse ja asetamme uudet tavoitteet omalle toiminnallemme. Me toivotamme tulevaisuuden tervetulleeksi.

Kestävyys

Kestävyys ja vastuullisuus – yhtä lailla ekologinen kuin sosiaalinenkin – ovat juurtuneet syvälle AGCO Powerin kulttuuriin ja strategiaan. Pohjoismainen ihanne luonnon kanssa sopusoinnussa työskentelystä on rohkaissut meitä vähentämään koko arvoketjumme ympäristövaikutuksia. Toiminta ulottuu kaikille tasoille biopolttoaineista koko yrityksen laajuiseen ympäristöystävällisyyden kehitysprojektiin.

Tutkimus ja tuotekehitys

Tulevaisuuden haasteiden ratkomisessa ainoa tie vie eteenpäin. Tekemällä nykyisistä teknologioista mahdollisimman puhtaita – EU Stage V -päästönormien mukaisesti – sekä tutkimalla vedyn kaltaisia vaihtoehtoisia voimanlähteitä rakennamme voiman tuottamisen tulevaisuutta.

Tuotteet & palvelut

Ajankohtaista

Näytä kaikki