Edistynyt analytiikka ja tekoälyratkaisut tukevat moottoreiden tuotekehitystä

AGCO Power kehittää korkealaatuisempia moottoreita pilvipohjaisen analytiikan ja tekoälyn avulla.

Jotta dieselmoottoreiden dataa voidaan prosessoida ja hyödyntää entistä paremmin, Insta kehittää tietovarastopohjaista analytiikkaa ja tekoälyn mahdollistavaa alustaa yhteistyössä AGCO Powerin kanssa. AGCO Powerin tuotekehityksessä tukeudutaan järjestelmällisesti ja entistä enemmän dataan sekä kerätään tietoa erityisesti kenttätestimoottorien toiminnasta. Tuloksena on vakaammat ja tasaisemmin vaihtelevissa olosuhteissa toimivat sarjatuotantoon siirrettävät moottorit. Tavoitteena on parantaa moottoreiden laatua entisestään ja alentaa AGCO Powerin takuisiin liittyviä kustannuksia.

AGCO Power varmistaa uuden sukupolven moottorien toimivuuden ja niille asetetut vaatimukset jopa parin vuoden koeajojakson kenttätesteissä aidoissa olosuhteissa. Tuotekehityksen käyttöön tarvitaan suuri määrä dataa kenttätestattavien moottorien säännöllisestä käytöstä, vikatilanteista ja räätälöidyistä testiajoista. Aikaisemmin AGCO Power lähetti vikatilanteissa oman tai valmistajan edustajan tutkimaan konetta ja mittaamaan moottorin toimintaa. Tiedonkeruulaitteet olivat käytössä, mutta niiden tuottama data ei ollut jatkuvaa tai yhdenmuotoista.

Tiedonsiirron ja -käsittelyn haasteiden ratkaisemiseksi Insta Advanced -tiimi kehitti AGCO Powerille pilvipohjaisen analytiikka-alustan, joka tallentaa kaikki moottorien asiaankuuluvat tiedot ja antaa ne tuotekehityksen saataville käytännössä reaaliajassa.

Katso koko teksti englanniksi ja video Instan sivuilta, jossa AGCO Powerin Data Analytics Team Lead Aki Pajunoja ja Instan Cloud Architech Harri Pirttinen kertovat lisää aiheesta.

Ota yhteyttä